Når dro jeg egentlig?

Etter å ha vært både langt borte og lenge vekk.
En smertefull reise var det.
Og lenge var jeg på vei.
Før den lune velkomsten,
i det de første stegene taes innenfor,
den varme, åpne døren, hjem.

Og jeg som ikke viste at jeg gikk..

Advertisements